• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Siêu âm đàn hồi mô (Elastography)
Siêu âm đàn hồi mô (Elastography) là một ứng dụng khá mới của siêu âm chẩn đoán nhằm khảo sát đặc tính đàn hồi của mô trong cơ thể

Nguyên lý cơ bản của siêu âm đàn hồi mô là khảo sát độ cứng của mô khi bị tác động lực (cơ học hoặc xung lực). Độ cứng của mô sẽ tỉ lệ nghịch với mức độ biến dạng và tỷ lệ thuận với vận tốc sóng biến dạng. Mô bệnh lý thường cứng hơn mô bình thường nên sẽ biến dạng ít hơn và vận tốc sóng biến dạng cao hơn so với mô thường.

Với phương pháp siêu âm đàn hồi mức biến dạng (Strain Elastography), kết quả thu được là bản đồ màu mã hóa độ cứng, có tính chất định tính và từ đó có thể tính được một số thông số bán định lượng. Khi áp dụng phương pháp siêu âm đàn hồi sóng biến dạng (Shear Wave Elastography) sẽ thu được các thông số định lượng liên quan đến sóng biến dạng (chế độ đơn điểm) hoặc các thông số định lượng kết hợp với bản đồ mã hóa màu (chế độ đa điểm).

Hiện nay, siêu âm đàn hồi mô được áp dụng chủ yếu ở các mô trên cơ thể như gan, u vú, nhân tuyến giáp…

Các trang thiết bị