• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

Bản tin Thông tin thuốc & Dược lâm sàng số 14

Đọc online

Bản tin An toàn Y tế số 2/2023

Báo Cáo Sự Cố Y Khoa Tự Nguyện: Văn Hóa Tự Giác – Phát Hiện Kịp Thời – Khởi Đầu Cải Tiến

Đọc online

Bản tin An toàn Y tế số 1/2023

Đảm bảo an toàn người bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Đọc online

Thông tin Thuốc và Dược lâm sàng số 13

Thông tin Thuốc và Dược lâm sàng số 13

Đọc online

Thông tin Thuốc và Dược lâm sàng số 12

Đọc online

Thông tin thuốc và Dược lâm sàng số 11/2022

Thông tin thuốc và Dược lâm sàng, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Đọc online

Thông tin thuốc và Dược lâm sàng số 10/2021

Thông tin thuốc và Dược lâm sàng số 10/2021

Đọc online

Thông tin thuốc và Dược lâm sàng số 9/2021

Thông tin thuốc và Dược lâm sàng số 9/2021

Đọc online

Thông tin Thuốc và Dược lâm sàng 08/2020

Thông tin Thuốc và Dược lâm sàng 08/2020

Đọc online

Thông tin Thuốc và Dược lâm sàng 07/2020

Thuốc và Dược lâm sàng 07/2020, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Đọc online

Thông tin Thuốc và Dược lâm sàng 06/2019

Thuốc và Dược lâm sàng 06/2019, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Đọc online

Thông tin Thuốc và Dược lâm sàng 05/2019

Thuốc và Dược lâm sàng 05/2019, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Đọc online

Thông tin Thuốc và Dược lâm sàng 04/2018

Thuốc và Dược lâm sàng 04/2018, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Đọc online

Thông tin Thuốc và Dược lâm sàng 03/2017

Thuốc và Dược lâm sàng 03/2017, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Đọc online

Thông tin Thuốc và Dược lâm sàng 02/2017

Thuốc và Dược lâm sàng 02/2017, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Đọc online

Thông tin Thuốc và Dược lâm sàng 01/2017

Thuốc và Dược lâm sàng 01/2017, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế

Đọc online