• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

Liên hệ BV Truong DH Y Duoc Hue

Tổ Công tác xã hội

0918128047 (ThS. Dương Thị Diệu Hương)

phong.ctxh@bv.huemed-univ.edu.vn

Phòng Vật tư - Trang thiết bị

0234.6270808

phong.vt-ttb@bv.huemed-univ.edu.vn

Phòng Tổ chức - Hành chính

0234.3847.146
0234.3844.448

phong.tchc@bv.huemed-univ.edu.vn

Phòng Tài Chính Kế Toán

02346284144
02343969569
02343969566
02346269797
02346261666

phong.tckt@bv.huemed-univ.edu.vn

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

0234.2240285

qlclbvdhydhue@gmail.com

Phòng Quản trị - Cơ sở vật chất

0234.6270707

phong.qt-csvc@bv.huemed-univ.edu.vn