• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

Quy định sao lưu và tóm tắt hồ sơ bệnh án


QUY ĐỊNH SAO VÀ TÓM TẮT HỒ SƠ BỆNH ÁN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

Căn cứ pháp lý

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

- Quyết định số 1268/QĐ-BVYD ngày 04/10/2019 của Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế.

- Thông tư 18/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành Luật Bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Nơi tiếp nhận

Phòng Kế hoạch tổng hợp (KHTH).

Điện thoại: 0234.2229409.

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Thời gian giải quyết

Thời gian hẹn trả kết quả trích sao HSBA: 15-20 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận đủ các giấy tờ đăng ký hợp lệ:

- Đối với HSBA từ năm 2020 đến nay: 15 ngày

- Đối với HSBA từ năm 2019 trở về trước: 20 ngày.

Đối tượng trích sao

HSBA

- Người bệnh.

- Đại diện người bệnh được ủy quyền (có giấy ủy quyền), luật sư, các công ty bảo hiểm có ký kết hợp đồng bảo hiểm với người bệnh.

-

- Tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần (có công văn yêu cầu phối hợp cung cấp minh chứng).

Trình tự thực hiện và giấy tờ liên quan

1. Đăng ký sao HSBA

- Khách hàng đến đăng ký sao y HSBA cần phải có đủ các loại giấy tờ sau: 

+ Đối với người bệnh và đại diện của người bệnh:

▪ Người bệnh: CCCD, Giấy ra viện.

▪ Đại diện người bệnh: CCCD người đại diện, Giấy ủy quyền có chứng thực của UBND phường/xã của người bệnh, Giấy ra viện/ Thông tin điều trị của người bệnh.

+ Đối với các cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, Thanh tra Y tế:

▪ Giấy giới thiệu ghi rõ mục đích sao y HSBA, thẻ ngành công tác.

▪ Giấy ra viện/ Thông tin điều trị của người bệnh.

+ Đối với công ty bảo hiểm:

▪ Giấy giới thiệu của công ty bảo hiểm, CCCD của người được giới thiệu.

▪ Giấy ra viện/ thông tin điều trị của người bệnh.

+ Đối với trung tâm pháp y, pháp y tâm thần:

▪ Giấy giới thiệu của cơ quan, CCCD của người được giới thiệu.

▪ Giấy ra viện/ Thông tin điều trị của người bệnh.

- Nhận giấy hẹn, lệ phí.

2. Tiếp nhận và xử lý trích sao HSBA

- Nhân viên Phòng KHTH tiếp nhận, sao y HSBA.

- Các trường hợp khó chưa tìm ra HSBA thì nhân viên phụ trách sao HSBA liên hệ khách hàng và hẹn lại thời gian nhận sao HSBA.

3. Trả kết quả: 02 cách

- Trực tiếp tại Phòng KHTH (khách hàng mang theo giấy hẹn).

- Qua bưu điện (khách hàng trả lệ phí).

 

QUY ĐỊNH THAM KHẢO/ SAO HỒ SƠ BỆNH ÁN PHỤC VỤ NCKH CỦA TRƯỜNG, BỆNH VIỆN TRƯỜNG

Căn cứ pháp lý

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

- Quyết định số 1268/QĐ-BVYD ngày 04/10/2019 của Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế.

Nơi tiếp nhận

Phòng Kế hoạch tổng hợp (KHTH).

Điện thoại: 0234.2229409.

Thời gian tiếp nhận

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Đối tượng tham khảo/ trích sao HSBA

Cán bộ, nhân viên y tế của Trường, Bệnh viện Trường, sinh viên, học viên, nghiên cứu viên xin tham khảo/ sao HSBA phục vụ NCKH.

Trình tự thực hiện và giấy tờ liên quan

1. Đăng ký tham khảo/ sao HSBA

Các đối tượng xin tham khảo/ sao HSBA cần có đủ các loại giấy tờ sau: 

- tại Bệnh viện (Phòng NCKH-ĐN-ĐT), đối tượng nghiên cứu.

- Thẻ học viên/ sinh viên,

2. Tiếp nhận và xử lý tham khảo/trích sao HSBA

- Nhân viên Phòng KHTH tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham khảo/ sao y HSBA.

- Nhân viên Phòng KHTH hướng dẫn các đối tượng đăng ký sao y bệnh án kiểm tra mã lưu trữ HSBA; phổ biến nội quy vào kho; hướng dẫn cách rút, chèn, bảo quản bệnh án; sau đó thực hiện sao y HSBA.

3. Trả kết quả:

Trực tiếp tại Phòng KHTH (khi đến mang theo giấy hẹn, danh sách người bệnh).