• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Khoa Dược

Quá trình xây dựng và phát triển

Khoa Dược Bệnh viện được thành lập ngày 15/07/2003 trên tiền đề là Khoa Dược - Vật tư trang thiết bị y tế ( thành lập năm 1999), chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cung ứng, bảo quản cũng như quản lý sử dụng thuốc, hóa chất - sinh phẩm và khí y tế. Thời kì này, khoa Dược có các bộ phận cơ bản: kho, cung ứng, thống kê và nghiệp vụ Dược.

Ngày 12/05/2018, Đơn vị Thông tin thuốc được thành lập. Bệnh viện và Khoa Dược đẩy mạnh công tác Dược lâm sàng, tăng cường vai trò của Dược sĩ trong công tác quản lý sử dụng thuốc trên lâm sàng.

Thành tích khen thưởng:

- Danh hiệu thi đua Tập thể lao động xuất sắc của Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế năm 2016 – 2017.

- Giấy khen của Hiệu trưởng năm 2002 – 2003, 2016 - 2017.

- Giấy khen của Đại học Huế năm 2007 – 2008, 2011 – 2012, 2018 - 2019.

- Bằng khen của Bộ Y tế về thành tích xuất sắc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học 2009 – 2010, 2013 - 2014.

- Bằng khen của Bộ Giáo dục về thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường giai đoạn năm 1998 - 2018.

- Bằng khen của Hiệu trưởng trường Đại học Y- Dược Huế về thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 năm 2021.

Sơ đồ tổ chức

Khoa Dược hiện có 16 cán bộ cơ hữu và 04 cán bộ kiêm nhiệm.

Ban chủ nhiệm Khoa Dược nhiệm kỳ 2019 – 2024:

Trưởng khoa: DS.CKI. Trần Quang Phúc
Phó Trưởng khoa: DS.CKI. Mai Hoài Trang
Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Hữu Dũng

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ vào kế hoạch chung của bệnh viện, lập kế hoạch và tổ chức thực hiện việc cung ứng, bảo quản và sử dụng thuốc, hóa chất, hóa chất sinh phẩm.

Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng thuốc trong bệnh viện; chịu trách nhiệm tính toán hiệu chỉnh liều đối với người bệnh cần điều chỉnh liều; được quyền xem xét thay thế thuốc (nếu phát hiện thấy có tương tác trong kê đơn, kê đơn cùng hoạt chất, thuốc trong kho của khoa Dược hết) bằng thuốc tương đương đồng thời thông tin lại cho khoa lâm sàng biết và thống nhất việc thay thế thuốc.

Là Phó Chủ tịch, ủy viên thường trực Hội đồng thuốc và điều trị, tham mưu cho Giám đốc bệnh viện, Chủ tịch Hội đồng thuốc và điều trị về lựa chọn thuốc sử dụng trong bệnh viện; làm đầu mối trong công tác đấu thầu thuốc, hóa chất, hóa chất sinh phẩm; kiểm tra, giám  sát việc kê đơn, sử dụng thuốc nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng thuốc và nâng  cao chất lượng điều trị.

Quản lý hoạt động chuyên môn của Nhà thuốc bệnh viện.

Tham gia hội chẩn khi có yêu cầu của Lãnh đạo bệnh viện.

Theo dõi, kiểm tra việc bảo quản, nhập, xuất thuốc, hóa chất (bao gồm hóa chất pha chế, sát khuẩn), hóa chất sinh phẩm đảm bảo chất lượng theo đúng quy định hiện hành.

Thông tin thuốc trong bệnh viện, triển khai mạng lưới theo dõi, giám sát, báo cáo tác dụng không mong muốn của thuốc và công tác cảnh giác dược (ADR)

Thực hiện báo cáo công tác khoa Dược, tình hình sử dụng thuốc trong bệnh viện định kỳ hàng năm  gửi về Sở Y tế ( báo cáo sử dụng thuốc hướng tâm thần, gây nghiện) và báo cáo đột xuất khi được yêu cầu. 

Tổ chức thực hiện việc nhập, xuất, thống kê, kiểm kê, báo cáo; phối hợp với phòng Tài chính - kế toán thanh quyết toán; theo dõi, quản lý kinh phí sử dụng thuốc, hóa chất, hóa chất sinh phẩm.

Tư vấn về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý cho Hội đồng thuốc và điều  trị, cán bộ y tế và người bệnh.

Hình ảnh hoạt động