• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

ThS. Ngô Thị Kim Cúc

  • Khoa Dược - Dược sĩ
  • Khoa Dược - Dược sĩ
  • Emailntkcuc@huemed-univ.edu.vn

GIỚI THIỆU

- Tốt nghiệp Dược sĩ tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2017

- Tốt nghiệp Thạc sĩ dược học, chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng tại Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế năm 2019

- Hiện đang là Giảng viên Bộ môn Dược lâm sàng – Quản lý Dược, Khoa Dược, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế và Cán bộ kiêm nhiệm thực hiện công tác Dược lâm sàng tại Khoa Dược, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

CÁC CÔNG BỐ KHOA HỌC

1. Thi Kim Cuc Ngo PharmB, Thi Ha Vo PharmB, PhD, Chuyen Le Assoc.Prof.,PhD,MDKnowledge, attitude, and practice concerning hypoglycaemia, insulin use, and insulin pens in Vietnamese diabetic outpatients: Prevalence and impact on safety and disease control. Eval Clin Pract.2020;1–10; DOI: 1111/jep.13454https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jep.13454

2. Le Thi Kieu Loan, Nguyen Van Dung, Ngo Thi Kim Cuc. Usage of antibiotics in the Intensive Care Unit at Hue University of Medicine and Pharmacy Hospital. Journal of Medicine and Pharmacy, Volume 11, No.07/2021;33-43.

3. Thi Thuy Nhi Tran, Thi Kim Cuc Ngo, Chuyen Le, et. al. Associated Factors and Pharmacists’ Role in Medication Adherence and Glycemic Control: A Study in Outpatients With Diabetes at Hue University Hospital, Vietnam. Sr Care Pharm 2022;37:24-33. Doi:10.4140/TCP.n.2022.24

4. Ngô Thị Kim Cúc, Võ Thị Hà,Võ Thị Hồng Phượng, Lê Chuyển (2019), "An toàn và hiệu quả điều trị khi sử dụng bút tiêm insulin trên bệnh nhân đái tháo đường tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế", Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, số 6, tập 23.

5. Đỗ Thị Diệu Hằng, Ngô Thị Kim Cúc, Trần Thị Ánh, Võ Đức Toàn, Nguyễn Minh Tâm. Tạp chí Y Dược học - Trường Đại học y Dược Huế, Số 6, tập 11/2021, trang 77.