• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

DSCKI. Trần Quang Phúc

  • Khoa Dược - Trưởng Khoa
  • Emailtqphuc@bv.huemed-univ.edu.vn