• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Phòng Công nghệ thông tin

Quá trình xây dựng và phát triển

Phòng Công Nghệ Thông Tin Bệnh viện Thành lập từ năm 2020 trên tiền đề là Tổ Công Nghệ Thông Tin Bệnh viện Trường (thành lập năm 2013)

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

Nhiệm kỳ 2020-2025

  • Trưởng phòng: ThS. Trần Anh Hùng
  • Phó Trưởng phòng: Cn. Phan Đình Nguyên Vũ

Sơ đồ tổ chức

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

  • + Tổ chức, triển khai, quản lý, vận hành hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống mạng, an ninh bảo mật; triển khai vận hành các phân hệ phần mềm, trục cơ sở dữ liệu trong toàn Bệnh viện trường.
  • + Nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và triển khai các ứng dụng đa nền tảng dùng chung phục vụ hoạt động của Bệnh viện
  • + Kết nối với các đơn vị, trung tâm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, khám chữa bệnh để triển khai, chuyển giao công nghệ các ứng dụng đã phát triển.
  • + Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác do Giám đốc Bệnh viện phân công.

Hình ảnh hoạt động