• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

CN. Trần Nguyễn Quang Tiến

  • Phòng Công nghệ thông tin - Chuyên viên
  • Emailtnqtien.cntt@huemed-univ.edu.vn