• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Khoa Huyết học - Truyền máu

Quá trình xây dựng và phát triển

- Được thành lập năm 1998 với chức năng là Phòng Xét nghiệm Cơ Bản thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Y Học Lâm Sàng.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

- 1998-2003: Phòng Xét nghiệm Cơ Bản thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Y Học Lâm Sàng.

+ Trưởng phòng: PGS.TS.Trần Thị Minh Diễm (phó Giám đốc Cận Lâm Sàng, Trưởng Bộ môn Sinh Lý Bệnh-Miễn dịch)

+ Các cán bộ kiêm nhiệm Bộ môn Huyết học: ThS.BS. Lê Phan Minh Triết, ThS.BS. Phan Vĩnh Sinh, ThS.BS. Trần Thị Ngọc Tuệ. ThS.BS. Hà Nữ Thùy Dương, KTV.CN. Lê Thị Thu Hà phụ trách chuyên môn Huyết học-Truyền máu.

+ Các cán bộ cơ hữu: KTV. Trần Thị Kim Liên, KTV. Hoàng Thị Hồng Nhung, KTV. Phạm Thanh Tường và Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân.

- 2003-2009: Khoa Huyết học-Truyền máu

+ Trưởng Khoa PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh (Trưởng Bộ môn Huyết học, Giám đốc Trung Tâm Huyết Học-TM Bệnh viện TW Huế)

+ Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Hữu Toàn

+ KTV Trưởng: Hoàng Thị Hồng Nhung

+ Các BS và KTV kiêm nhiệm: ThS.BS. Lê Phan Minh Triết, ThS.BS. Phan Vĩnh Sinh, ThS.BS. ThS.BS. Hà Nữ Thùy Dương, ThS.BS. Hoàng Thị Anh Thư (2005), ThS.BS. Nguyễn Quỳnh Châu (2010), KTV.CN. Lê Thị Thu Hà, CN. Hồ Trần Phương (2004), CN. Trương Thị Quỳnh Như (2005)

+ Các cán bộ cơ hữu: KTV. Phạm Thanh Tường, KTV. Trần Thị Kim Liên, KTV. Hoàng Thị Hồng Nhung, Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân.

- 2009-2014: Khoa Huyết học-Truyền máu

+ Trưởng khoa: ThS.BSCKII. Hà Nữ Thùy Dương

+ Phó Trưởng khoa: TS.BS. Lê Phan Minh Triết

+ Kỹ Thuật viên Trưởng: CN. Phạm Thanh Tường (2014)

+ Các BS và KTV: ThS.BS. Hoàng Thị Anh Thư, ThS.BS. Nguyễn Quỳnh Châu, KTV. CN. Lê Thị Thu Hà (1999-2014), ThS. Hồ Trần Phương, ThS. Trương Thị Quỳnh Như, CN. Lê Mậu Dũng (2010-2012), CN. Lê Quốc Đạt (2014), KTV.Trần Thị Kim Liên (1999-2014), CN. Nguyễn Thị Như Quỳnh (2017). Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân và Trương Thị Năm (1999-2014).

- 2014-2019: Khoa Huyết học-Truyền máu

+ Trưởng khoa: ThS.BSCKII. Hà Nữ Thùy Dương

+ Phó Trưởng khoa: TS.BS. Lê Phan Minh Triết

+ Kỹ Thuật viên Trưởng: CN. Phạm Thanh Tường (2014)

+ Đội ngũ nhân viên: TS.BS. Nguyễn Quỳnh Châu, ThS.BS. Hoàng Thị Anh Thư, ThS. Hồ Trần Phương, ThS. Trương Thị Quỳnh Như, CN. Lê Quốc Đạt (2014), CN. Nguyễn Thị Như Quỳnh (2017). Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân.

- 2019-đến nay: Khoa Huyết học-Truyền máu

+ Trưởng khoa: ThS.BSCKII. Hà Nữ Thùy Dương

+ Phó Trưởng khoa: TS.BS. Lê Phan Minh Triết

+ Kỹ Thuật viên Trưởng: CN. Phạm Thanh Tường

+ Đội ngũ nhân viên: TS.BS. Nguyễn Quỳnh Châu, ThS.BS. Hoàng Thị Anh Thư, ThS.BS Nguyễn Đắc Duy Nghiêm, ThS. Hồ Trần Phương, ThS. Trương Thị Quỳnh Như, ThS. Lê Quốc Đạt, KTV. Lê Thị Huệ (2021), Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Huyết học Truyền máu của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyên khoa Huyết học – Truyền máu phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh về chuyên khoa huyết học, nghiên cứu khoa học, đào tạo và tham gia chỉ đạo tuyến của bệnh viện.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

1. Kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạch định nguồn lực, hoạt động hiệu quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, khám chữa bệnh, xét nghiệm đạt chất lượng cao nhất.

2. Đảm bảo nguồn nhân lực, xây dựng chính sách nhân sự, tập huấn đào tạo liên tục.

3. Đảm bảo hệ thống thiết bị máy móc được bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ.

4. Xây dựng kế hoạch dự trù, mua sắm trang thiết bị máy móc, hóa chất sinh phẩm, vật tư y tế, vật tư tiêu hao phù hợp theo nhu cầu, kiểm soát đơn vị cung cấp và sản phẩm đầu vào.

5. Kiểm soát quá trình trước-trong-sau xét nghiệm, xác định mục tiêu chất lượng, yêu cầu chất lượng với từng xét nghiệm. Thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng (EQA) và kiểm tra chất lượng (IQC) để bảo đảm việc xử lý, tiến hành và báo cáo kết quả đúng đắn, chính xác, kịp thời cho bệnh nhân và khách hàng.

6. Xây dựng hệ thống tài liệu hồ sơ điện tử thực hiện các yêu cầu chất lượng và sự kiểm soát chất lượng.
7. Bảo vệ hệ thống thông tin dữ liệu an toàn, lưu trữ liên tục phòng ngừa sự cố.

8. Tiến hành đánh giá nội bộ và kiểm tra sự đánh giá của khách hàng hằng năm nhằm dự phòng các lỗi hoặc sự không phù hợp.

9. Thực hiện cải tiến liên tục đáp ứng các yêu cầu của dịch vụ xét nghiệm và sự hài lòng của khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm.

10. Xây dựng cơ sở vật chất theo quy định yêu cầu chất lượng, đảm bảo sự an toàn của người bệnh và nhân viên y tế.

         Khoa Huyết học-Truyền máu đã soạn thảo Sổ tay chất lượng bao gồm các chính sách chất lượng và các quy trình liên quan phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng trong phòng Xét nghiệm. Hệ thống tài liệu chất lượng đảm bảo khoa Xét nghiệm có đầy đủ các quy trình vận hành hiệu quả.

         Để đạt được các mục tiêu chất lượng đặt ra, đòi hỏi tất cả nhân viên Khoa Huyết học-Truyền máu phải thành thạo hệ thống tài liệu chất lượng, luôn áp dụng chính sách chất lượng và các quy trình viện dẫn vào trong công việc của mình.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

“AN TOÀN, HIỆU QUẢ, HÀI LÒNG, CẢI TIẾN LIÊN TỤC”

AN TOÀN

An toàn là vấn đề nền tảng của chất lượng xét nghiệm. Khoa Huyết học-Truyền máu cam kết cung cấp dịch vụ y tế với mức độ an toàn cao nhất, hạn chế tối đa các nguy cơ rủi ro cho người bệnh, sinh viên, học viên và nhân viên y tế.

HIỆU QUẢ

Sử dụng và phát huy tối ưu mọi nguồn lực hiện có nhằm đảm bảo hoạt động của Khoa Huyết học-Truyền máu đạt hiệu quả cao nhất về chuyên môn kỹ thuật, kinh tế và xã hội.

HÀI LÒNG

Khoa Huyết học-Truyền máu cam kết không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng chăm sóc phục vụ; đào tạo; đổi mới phong cách làm việc lấy người bệnh, sinh viên, học viên làm trung tâm để ngày càng nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh gia đình người bệnh, sinh viên, học viên và các bên có liên quan.

CẢI TIẾN LIÊN TỤC

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn giỏi, đạo

đức nghề nghiệp trong sáng, tác phong chuyên nghiệp; cập nhật kiến thức, tích cực triển khai ứng dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao và chuyên sâu, phát huy tính sáng tạo trong mọi hoạt động; không ngừng nâng cao chất lượng xét nghiệm tiến tới đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.

 

 

Hình ảnh hoạt động