• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Khoa Huyết học - Truyền máu

Quá trình xây dựng và phát triển

- Được thành lập năm 1998 với chức năng là Phòng Xét nghiệm Cơ Bản thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Y Học Lâm Sàng.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

- 1998-2003: Phòng Xét nghiệm Cơ Bản thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Y Học Lâm Sàng.

+ Trưởng phòng: PGS.TS.Trần Thị Minh Diễm (phó Giám đốc Cận Lâm Sàng, Trưởng Bộ môn Sinh Lý Bệnh-Miễn dịch)

+ Các cán bộ kiêm nhiệm Bộ môn Huyết học: ThS.BS. Lê Phan Minh Triết, ThS.BS. Phan Vĩnh Sinh, ThS.BS. Trần Thị Ngọc Tuệ. ThS.BS. Hà Nữ Thùy Dương, KTV.CN. Lê Thị Thu Hà phụ trách chuyên môn Huyết học-Truyền máu.

+ Các cán bộ cơ hữu: KTV. Trần Thị Kim Liên, KTV. Hoàng Thị Hồng Nhung, KTV. Phạm Thanh Tường và Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân.

- 2003-2009: Khoa Huyết học-Truyền máu

+ Trưởng Khoa PGS.TS. Nguyễn Ngọc Minh (Trưởng Bộ môn Huyết học, Giám đốc Trung Tâm Huyết Học-TM Bệnh viện TW Huế)

+ Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Hữu Toàn

+ KTV Trưởng: Hoàng Thị Hồng Nhung

+ Các BS và KTV kiêm nhiệm: ThS.BS. Lê Phan Minh Triết, ThS.BS. Phan Vĩnh Sinh, ThS.BS. ThS.BS. Hà Nữ Thùy Dương, ThS.BS. Hoàng Thị Anh Thư (2005), ThS.BS. Nguyễn Quỳnh Châu (2010), KTV.CN. Lê Thị Thu Hà, CN. Hồ Trần Phương (2004), CN. Trương Thị Quỳnh Như (2005)

+ Các cán bộ cơ hữu: KTV. Phạm Thanh Tường, KTV. Trần Thị Kim Liên, KTV. Hoàng Thị Hồng Nhung, Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân.

- 2009-2014: Khoa Huyết học-Truyền máu

+ Trưởng khoa: ThS.BSCKII. Hà Nữ Thùy Dương

+ Phó Trưởng khoa: TS.BS. Lê Phan Minh Triết

+ Kỹ Thuật viên Trưởng: CN. Phạm Thanh Tường (2014)

+ Các BS và KTV: ThS.BS. Hoàng Thị Anh Thư, ThS.BS. Nguyễn Quỳnh Châu, KTV. CN. Lê Thị Thu Hà (1999-2014), ThS. Hồ Trần Phương, ThS. Trương Thị Quỳnh Như, CN. Lê Mậu Dũng (2010-2012), CN. Lê Quốc Đạt (2014), KTV.Trần Thị Kim Liên (1999-2014), CN. Nguyễn Thị Như Quỳnh (2017). Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân và Trương Thị Năm (1999-2014).

- 2014-2019: Khoa Huyết học-Truyền máu

+ Trưởng khoa: ThS.BSCKII. Hà Nữ Thùy Dương

+ Phó Trưởng khoa: TS.BS. Lê Phan Minh Triết

+ Kỹ Thuật viên Trưởng: CN. Phạm Thanh Tường (2014)

+ Đội ngũ nhân viên: TS.BS. Nguyễn Quỳnh Châu, ThS.BS. Hoàng Thị Anh Thư, ThS. Hồ Trần Phương, ThS. Trương Thị Quỳnh Như, CN. Lê Quốc Đạt (2014), CN. Nguyễn Thị Như Quỳnh (2017). Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân.

- 2019-đến nay: Khoa Huyết học-Truyền máu

+ Trưởng khoa: ThS.BSCKII. Hà Nữ Thùy Dương

+ Phó Trưởng khoa: TS.BS. Lê Phan Minh Triết

+ Kỹ Thuật viên Trưởng: CN. Phạm Thanh Tường

+ Đội ngũ nhân viên: TS.BS. Nguyễn Quỳnh Châu, ThS.BS. Hoàng Thị Anh Thư, ThS.BS Nguyễn Đắc Duy Nghiêm, ThS. Hồ Trần Phương, ThS. Trương Thị Quỳnh Như, ThS. Lê Quốc Đạt, KTV. Lê Thị Huệ (2021), Hộ lý. Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

Khoa Huyết học Truyền máu của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế có chức năng tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyên khoa Huyết học – Truyền máu phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh về chuyên khoa huyết học, nghiên cứu khoa học, đào tạo và tham gia chỉ đạo tuyến của bệnh viện.

Hình ảnh hoạt động