• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Trung tâm Cấp cứu đa khoa và Đột quỵ

Quá trình xây dựng và phát triển

Ngay từ khi Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế được thành lập năm 2002 thì Trung tâm Cấp Cứu là một bộ phận của Khoa Khám Bệnh và chính thức thành lập vào ngày 01/04/2017. Từ lúc thành lập cho đến nay, đã có sự trưởng thành ngày càng được sự tin tưởng của bệnh nhân.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

*Trưởng khoa:

- BSCKI. Bùi Huy Thái

- TS. Nguyễn Lô

- PGS.TS Đoàn Phước Thuộc

- ThS Lê Thị Thanh Tịnh

- ThS Trần Đức Lai

- PGS.TS Nguyễn Đình Toàn

*Phó trưởng khoa:

- BSCKI. Trần Ngọc Phước

- BSCKI. Nguyễn Văn Quang

 

Sơ đồ tổ chức

Lãnh đạo hiện nay.

1. Giám đốc Trung tâm Cấp cứu đa khoa và Đột quỵ

PGS.TS Nguyễn Đình Toàn

2. Phó giám đốc Trung tâm Cấp cứu đa khoa và Đột quỵ

BSCKI. Trần Ngọc Phước

3. Phó giám đốc Trung tâm Cấp cứu đa khoa và Đột quỵ

BSCKI. Nguyễn Văn Quang

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

- Tiếp nhận và điều trị mọi trường hợp người bệnh cấp cứu được chuyển tới bệnh viện.

- Đánh giá, phân loại tình trạng bệnh nhân và thực hiện các biện pháp cấp cứu thích hợp theo mức độ ưu tiên cho đến khi người bệnh qua khỏi tình trạng nguy kịch. Trong vòng 48 giờ sẽ chuyển người bệnh đến chuyên khoa phù hợp để tiếp tục điều trị.

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy trình, quy chế chuyên môn. 

- Nghiên cứu khoa học, tư vấn và tuyên truyền giáo dục về sơ cấp cứu ban đầu cho cộng đồng.

- Đào tạo và tham gia đào tạo cán bộ về lĩnh vực cấp cứu.

- Tham gia cấp cứu ngoại viện khi có yêu cầu.

- Hàng năm có cán bộ tham gia Hội nghị cấp cứu.

- Quan hệ quốc tế: Trao đổi với Bác sĩ, Sinh viên nước ngoài đến làm việc và nghiên cứu.