• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Phòng khám Y học cổ truyền

Quá trình xây dựng và phát triển

Phòng khám Y học cổ truyền - Bệnh viện Trường Đại học Y- Dược Huế được thành lập theo Quyết định số 3426/QĐ-ĐHYD ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế.

 

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

Từ 26/01/2021 đến nay:

- Phụ trách phòng khám: TS.BS. Đoàn Văn Minh 

Sơ đồ tổ chức

Phòng khám Y học cổ truyền hiện có 15 cán bộ kiêm nhiệm gồm 01 PGS, 01 Tiến sĩ, 01 Ths.BSCKII, 09 Thạc sĩ, 02 điều dưỡng và 01 Hộ lý.

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

Phòng khám Y học cổ truyền - Bệnh viện Trường Đại học Y- Dược Huế tiếp nhận và chẩn đoán điều trị bằng Y học cổ truyền, áp dụng các phương pháp điều trị bằng Y học cổ truyền đặc thù, tiên tiến, đã và đang được áp dụng trong - ngoài nước và đem lại hiệu quả cao trong điều trị.

Kết hợp với các khoa phòng ứng dụng điều trị bằng Y học cổ truyền kết hợp với Y học hiện đại 

Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác trong lĩnh vực Y học cổ truyền với các Tổ chức trong và ngoài nước.

Hình ảnh hoạt động