• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Khoa Tai mũi họng - Mắt - Răng hàm mặt

Quá trình xây dựng và phát triển

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

- Tiền thân Khoa Tai Mũi Họng-Mắt-Răng Hàm Mặt (Khi Bệnh viện mới thành lập) là Khoa Liên chuyên khoa Hệ Ngoại được bố trí hoạt động hành chính trong Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện. Ban chủ nhiệm gồm:

Trưởng khoa: PGS.TS Hoàng Ngọc Chương (Chuyên khoa Mắt)

Phó Trưởng khoa: ThS.BS Lê Thanh Thái (Chuyên khoa Tai Mũi Họng),

Bác sỹ điều trị là các cán bộ kiêm nhiệm từ các Bộ môn TMH, Mắt, RHM. Đội ngũ điều dưỡng, hộ lý chung cùng Khoa Ngoại tổng hợp.

- Khoa Tai Mũi Họng-Mắt-Răng Hàm Mặt chính thức được thành lập ngày 23/3/2009.

Lúc mới thành lập Khoa có 10 giường bệnh, biên chế có 4 Điều dưỡng và có 2 Hộ lý. Cho đến nay Khoa đã phát triển lên 43 giường. Các phòng khám TMH, Mắt và RHM trực thuộc quản lý của Khoa. Cán bộ cơ hữu có 8 Điều dưỡng và có 2 Hộ lý.

Bác sĩ điều trị làm việc tại Khoa: Các BS kiêm nhiệm từ các Bộ môn TMH, Mắt và Khoa RHM. 

Ban chủ nhiệm hiện nay:   

Trưởng Khoa: PGS.TS.GVCC Lê Thanh Thái

Phó Trưởng Khoa (CK TMH): TS. Phan Hữu Ngọc Minh

Phó Trưởng Khoa (CK MẮT): TS. Lê Viết Nhật Hưng

Phó Trưởng Khoa (CK RHM): TS. Nguyễn Văn Minh

Điều dưỡng trưởng: ThS. Nguyễn Thị Nga

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

- Khoa Liên chuyên khoa Hệ Ngoại thuộc Khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện. Ban chủ nhiệm:

Trưởng khoa: PGS.TS Hoàng Ngọc Chương (Chuyên khoa Mắt)

Phó Trưởng khoa: ThS.BS Lê Thanh Thái (Chuyên khoa Tai Mũi Họng),

Bác sỹ điều trị là các cán bộ kiêm nhiệm từ các Bộ môn TMH, Mắt, RHM. Đội ngũ điều dưỡng, hộ lý chung cùng Khoa Ngoại tổng hợp.

- 23/3/2009 - 1/10/2020:

Ban chủ nhiệm:    

Trưởng Khoa: ThS.BSCKII. GVC. Phan Văn Dưng

Phó Trưởng Khoa (CK TMH): PGS.TS. GVCC. Lê Thanh Thái

Phó Trưởng Khoa (CK MẮT): PGS.TS.GVCC Phan Văn Năm

Phó Trưởng Khoa (CK RHM): TS.GVC Trần Tấn Tài

Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Nguyễn Thị Nga

Cán bộ cơ hữu có 8 Điều dưỡng và có 2 Hộ lý. Bác sĩ điều trị làm việc tại Khoa: Các BS kiêm nhiệm từ các Bộ môn TMH, Mắt và Khoa RHM. 

- Từ 1/10/2020 - nay, Ban chủ nhiệm:   

Trưởng Khoa: PGS.TS.GVCC Lê Thanh Thái

Phó Trưởng Khoa (CK TMH): TS. Phan Hữu Ngọc Minh

Phó Trưởng Khoa (CK MẮT): TS. Lê Viết Nhật Hưng

Phó Trưởng Khoa (CK RHM): TS. Nguyễn Văn Minh

Điều dưỡng trưởng: ThS. Nguyễn Thị Nga

Sơ đồ tổ chức

* Ban chủ nhiệm:

Trưởng Khoa: PGS.TS.GVCC Lê Thanh Thái

Phó Trưởng Khoa (CK TMH): TS. Phan Hữu Ngọc Minh

Phó Trưởng Khoa (CK MẮT): TS. Lê Viết Nhật Hưng

Phó Trưởng Khoa (CK RHM): TS. Nguyễn Văn Minh

Điều dưỡng trưởng: ThS. Nguyễn Thị Nga

* Bác sĩ:

- Chuyên khoa TMH

- Chuyên khoa Mắt

- Chuyên khoa RHM

* Điều dưỡng

* Hộ lý

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

- Khám, tư vấn, điều trị các bệnh lý chuyên khoa Tai Mũi Họng, Mắt và Răng Hàm Mặt.

- Là cơ sở thực hành, giảng dạy lâm sàng cho các đối tượng đại học và sau đại học.

- Phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phát triển hợp tác quốc tế.

Hình ảnh hoạt động