• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Khoa Phục hồi chức năng

Quá trình xây dựng và phát triển

Ngày 15 tháng 4 năm 2010, thành lập Đơn vị Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng trực thuộc Bệnh viện Trường Đại học Y Khoa - Đại học Y Dược, nhằm đáp ứng nhu cầu được điều trị và chăm sóc toàn diện của bệnh nhân tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Những ngày đầu thành lập, tuy điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị điều trị còn gặp nhiều khó khăn nhưng Đơn vị  đã triển khai các kỹ thuật vật lý trị liệu cơ bản cho cả bệnh nhân ngoại trú và bệnh nhân nội trú điều trị tại các khoa lâm sàng. 

Ngày 05 tháng 05 năm 2020, Khoa Phục hồi chức năng được thành lập trên cơ sở Đơn vị Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng thuộc Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Bệnh viện, Khoa Phục hồi chức năng cũng đã có những bước chuyển mình đáng kể trong những năm vừa qua. Toàn bộ cán bộ Bộ môn Phục hồi chức năng của Trường đều kiêm nhiệm làm tại Bệnh viện, bên cạnh đó còn có một số cán bộ cơ hữu là kỹ thuật viên vật lý trị liệu hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu. Số lượng bệnh nhân điều trị tại Khoa luôn ở mức cao và có xu hướng tăng lên mỗi năm. Lĩnh vực điều trị được mở rộng, bên cạnh Vật lý trị liệu còn có Hoạt động trị liệu và Âm Ngữ trị liệu. Hoạt động hợp tác quốc tế của Đơn vị được triển khai hiệu quả với nhiều đối tác đến từ Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Hà Lan, Pháp,... góp phần không nhỏ trong việc phát triển chuyên môn và triển khai các kỹ thuật điều trị mới 

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

Từ 2009-2014:

             ThS.BS CKII. Nguyễn Thị Thanh (Trưởng Khoa)

             ThS.BS Bùi Thị Phước Vinh (Phó Trưởng Khoa)

Từ 2015 đến năm 2022:

              ThS.BS Hà Chân Nhân (Trưởng Khoa)

              ThS.BS Bùi Thị Phước Vinh (Phó Trưởng Khoa)

              ThS. BS Trần Thị Quỳnh Trang (Phó Trưởng Khoa)

Từ năm 2022 đến nay: 

              ThS.BS Hà Chân Nhân (Trưởng Khoa)

              ThS. BS Trần Thị Quỳnh Trang (Phó Trưởng Khoa)

 

Sơ đồ tổ chức

07 Bác sĩ (kiêm nhiệm)

08 KTV Vật lý trị liệu (5 cơ hữu, 3 kiêm nhiệm)   

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

 Cung cấp các dịch vụ điều trị phục hồi chức năng bao gồm vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu và âm ngữ trị liệu cho bệnh nhân nội trú và ngoại trú.

- Thực hiện các chương trình phục hồi chức năng ngoại viện, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng nhằm giúp người bệnh, người khuyết tật tại cộng đồng có cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống và hòa nhập xã hội.

- Đào tạo chuyên sâu các lĩnh vực thuộc chuyên ngành PHCN cho các cán bộ y tế khu vực miền Trung và các tỉnh thành khác. Là cơ sở thực hành lâm sàng cho các học viên đại học và sau đại học của Trường Đại học Y Dược Huế

- Tăng cường các mối quan hệ quốc tế nhằm phát triển chuyên môn và đạo tạo nhân lực

-Ứng dụng nghiên cứu khoa học vào thực tiễn lâm sàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ điều trị