• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Quá trình xây dựng và phát triển

- Năm 2000: Thành lập Tổ Hấp giặt, thuộc Phòng Hành chính tổng hợp.

- Năm 2003: Thành lập Khoa Chống nhiễm khuẩn.

- Năm 2013: Đổi tên khoa thành Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

 

- Năm 2002 - 2005:              BS CKII. Trần Văn Hưng – Trưởng khoa

- Năm 2005 - 2010:              TS. Trần Đình Bình – Trưởng khoa

                                             CN. Nguyễn Minh Tâm – Phó Trưởng khoa

- Năm 2010 - 2014:              PGS.TS. Trần Đình Bình – Trưởng khoa

                                             ThS. Ngô Thị Minh Châu – Phó Trưởng khoa

- Năm 2014 – Hiện nay:       PGS.TS. Trần Đình Bình – Trưởng khoa

- Từ tháng 11/2022 - Hiện nay: ThS. Trần Doãn Hiếu - Phó Trưởng khoa

Sơ đồ tổ chức

- Tổng số cán bộ có 18: 04 BS (01 PGS-kiêm nhiệm, 02ThS.BS YHDP, 01 NCS.BS YHDP), 01 Ths QLBV-CNĐD, 01 CN Khoa học môi trường (kiêm nhiệm), 12 Y công.

- Nhân lực các Tổ:

            + Tổ Kiểm tra, giám sát NKBV, môi trường, vệ sinh ngoại cảnh: 06 CBVC.

            + Tổ Tiệt khuẩn: 04 CBVC.

            + Tổ Giặt là: 08 CBVC.

- Trang thiết bị hiện có:

            + Máy tiệt khuẩn nhiệt độ cao (máy Autoclave): 04

            + Máy giặt công nghiệp cửa trước: 03

            + Máy giặt dân dụng: 02

            + Máy sấy công nghiệp: 03

            + Máy may: 02

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn định kỳ và hàng năm để trình hội đồng kiểm soát nhiễm khuẩn thẩm định trước khi Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối xây dựng các quy định, quy trình KSNK trên cơ sở các qui định, hướng dẫn chung của Bộ Y tế trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Đầu mối phối hợp các khoa, phòng liên quan giám sát công tác KSNK, bao gồm:

+ Phát hiện, giám sát và báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm.

+ Phát hiện, nhận báo cáo các trường hợp nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế từ các khoa lâm sàng và kết quả nuôi cấy vi sinh và đề xuất các giải pháp can thiệp kịp thời.

+ Theo dõi và báo cáo các vi khuẩn kháng thuốc.

- Kiểm tra, đôn đốc cán bộ viên chức, học sinh, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thực hiện đúng quy định KSNK trong công tác khám chữa bệnh.

- Tuyên truyền, huấn luyện, nghiên cứu khoa học về KSNK.

- Quản lý, giám sát các hoạt động khử khuẩn, tiệt khuẩn, giặt là, cung cấp dụng cụ vô khuẩn, hóa chất sát khuẩn, khử khuẩn, đồ vải và vật tư tiêu hao phục vụ công tác KSNK cho toàn viện.

- Theo dõi, đánh giá báo cáo phơi nhiễm và tai nạn rủi ro nghề nghiệp

- Tham gia cùng Khoa Vi sinh, Khoa Dược và các Khoa lâm sàng theo dõi vi khuẩn kháng thốc và sử dụng kháng sinh hợp lý.

- Phối hợp với các khoa phòng, các thành viên trong mạng lưới KSNK phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan tới công tác KSNK.