• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Khoa Gây mê - Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc

Quá trình xây dựng và phát triển

Khoa gây mê hồi sức cấp cứu được thành lập tháng 07 năm 2003 với cơ cấu gồm 6 phòng mổ và đơn vị Hồi sức sau mổ có 12 giường bệnh. Đến tháng 10 năm 2012, đơn vị Hồi sức Cấp cứu trực thuộc Khoa được thành lập với quy mô 10 giường bệnh Hồi sức và 02 phòng mổ mới cũng được xây dựng nâng tổng số phòng mổ lên 8 phòng.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

Lãnh đạo tiền nhiệm

- Trưởng Khoa: PGS.TS. Hồ Khả Cảnh

- Phó Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Văn Minh, TS. Trần Xuân Thịnh

Lãnh đạo đương nhiệm

- Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

- Phó Trưởng Khoa: TS. Trần Xuân Thịnh, TS. Lê Văn Tâm

Sơ đồ tổ chức

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

Khoa đảm nhiệm công tác Gây mê Hồi sức tại phòng mổ và các thủ thuật ngoài phòng mổ như nội soi, điều trị vô sinh, chụp CT scanner, MRI…Ngoài ra Khoa còn đảm nhiệm hồi sức các trường hợp bệnh nhân nặng vào viện và bệnh diễn biến nặng trong quá trình điều trị tại các đơn vị bạn trong bệnh viện. Phối hợp với Bộ môn Gây mê Hồi sức tổ chức giảng dạy Đại học và Sau Đại học chuyên ngành GMHS và Hồi sức Cấp cứu. Tổ chức nghiên cứu khoa học và hợp tác trong lĩnh vực Gây mê Hồi sức và Hồi sức Cấp cứu với các Tổ chức trong và ngoài nước.

Hình ảnh hoạt động