• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Đơn vị ICU

Quá trình xây dựng và phát triển

Đơn vị hồi sức cấp cứu có quyết định thành lập ngày 15 tháng 10 năm 2012 với quy mô 10 giường bệnh Hồi sức và có kế hoạch mở rộng quy mô lên 20 giường bệnh với đầy đủ phương tiện đáp ứng yêu cầu điều trị bệnh nhân nặng, cần hồi sức trong toàn bệnh viện.

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

Lãnh đạo tiền nhiệm

- Trưởng Khoa: PGS.TS. Hồ Khả Cảnh

- Trưởng đơn vị: TS. Trần Xuân Thịnh

- Phó trưởng đơn vị: TS. Lê Văn Tâm

Lãnh đạo đương nhiệm

- Trưởng Khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh

- Trưởng đơn vị: TS. Trần Xuân Thịnh

- Phó trưởng đơn vị: TS. Lê Văn Tâm

Số lượng đội ngũ nhân viên

Hiện nay đơn vị có 04 bác sĩ, 08 Điều dưỡng và 03 hộ lý

Sơ đồ tổ chức

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

Đảm nhiệm chức năng điều trị hồi sức các trường hợp bệnh nhân nặng vào viện và bệnh diễn biến nặng trong quá trình điều trị tại các đơn vị bạn trong bệnh viện.

Phối hợp với Bộ môn Gây mê Hồi sức và Cấp cứu tổ chức giảng dạy Đại học và Sau Đại học chuyên ngành Hồi sức Cấp cứu.

Tổ chức nghiên cứu khoa học, triển khai các kỹ thuật mới và hợp tác quốc tế với các Tổ chức trong và ngoài nước phục vụ công tác điều trị và đào tạo trong lĩnh vực Hồi sức Cấp cứu.

Hình ảnh hoạt động