• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

ĐÀO TẠO

THÁNG 6/2024

THÁNG 5/2024

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG THÁNG 06/2023

 

 

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG THÁNG 05/2023

1. Lớp Kỹ thuật nắn bó bột chấn thương chỉnh hình

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG THÁNG 04/2023

1. Đọc và phân tích kết quả đo mật độ xương (03/04/2023-02/10/2023)

2. Kỹ thuật khúc xạ (20/04/2023-19/07/2023)

3. Kỹ thuật xét nghiệm chẩn đoán vi sinh vật (04/04-03/07/2023)

4. Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản (06/04-05/10/2023)

5. Nghiên cứu khoa học điều dưỡng cơ bản 

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG THÁNG 03/2023

1.  Ứng dụng gây tê vùng ưới hướng dẫn siêu âm trong gây mê hồi sức và giảm đau (28/03-27/06/2023)

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO NGẮN HẠN TRONG NĂM 2022- 2023

TÊN KHÓA HỌC NGẮN HẠN                                         THỜI GIAN

1. Điện tâm Đồ cơ bản và nâng cao                         28/02/2022 - 27/08/2022

2. Holter Điện tâm Đồ cơ bản và nâng cao              28/02/2022 - 27/08/2022

3. Siêu âm Sản PK                                                       07/03/2022 - 06/09/2022

4. Siêu âm Tim                                                             14/03/2022 - 13/09/2022

5. Kỹ thuật khúc xạ                                                     30/03/2022 - 29/06/2022

6. Nội soi tiêu hóa CB                                                 04/04/2022 - 03/10/2022

7. Nội soi tiêu hóa NC                                                 04/04/2022 - 03/10/2022

8. Thủ thuật CB và tiểu phẫu da trong CN DL            05/04/2022 - 04/05/2022

9. Giải phẫu bệnh CB và NC                                       12/04/2022 - 11/01/2023

10. Tế bào học cổ TC - ÂĐ                                          20/04/2022 - 19/07/2022

11. KT xét nghiệm giải phẫu bệnh                               20/04/2022 - 19/07/2022

12. Đọc và phân tích kết quả đo MĐX                        18/04/2022 - 17/10/2022

13. Điện não đồ                                                           18/05/2022 - 17/11/2022

14. Điện cơ đồ                                                             18/05/2022 - 17/11/2022

15. KT xét nghiệm chẩn đoán VSV                              08/06/2022 - 07/09/2022

16. Lưu huyết não CB và NC                                       20/06/2022 - 19/12/2022

17. Holter huyết áp cơ bản và nâng cao                      20/06/2022 - 19/12/2022

18. Khám nội soi TMH                                                  06/07/2022 - 05/10/2022

19. Phẫu thuật nội soi Khớp CB                                   21/07/2022 - 20/10/2022

20. Giải phẫu bệnh CB và NC                                       29/08/2022 - 28/05/2023

21. KT xét nghiệm chẩn đoán VSV                               20/09/2022 - 19/12/2022

22. Siêu âm Sản phụ khoa                                             20/10/2022 - 19/04/2023

23. Giải phẫu bệnh CB và NC                                       07/11/2022 - 06/08/2023

24. Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao                           14/11/2022 - 13/05/2023

25. Điều dưỡng Nội soi TH cơ bản và nâng cao          06/12/2022 - 05/03/2023

26. Holter Điện tâm đồ cơ bản và nâng cao                 08/12/2022 - 07/06/2023

27. Siêu âm tim                                                              29/12/2022 - 28/06/2023

28. Phẫu thuật nội soi ổ bụng CB                                  26/12/2022 - 25/06/2023

Hoạt động