• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

Quy định tổ chức hội thảo/ khóa tập huấn trong bệnh viện và ngoài bệnh viện

30-11--0001 BV Trường ĐH Y-Dược Huế

QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI THẢO/ KHÓA TẬP HUẤN CHUYÊN NGÀNH TẠI BỆNH VIỆN VÀ NGOÀI BỆNH VIỆN

Ban hành theo quyết định số 09 /QĐ-BVYD ngày 4 tháng 01 năm 2018

I. Trường hợp Bệnh viện trực tiếp tổ chức

1.     Công ty/ đơn vị tài trợ gửi công văn cho Giám đốc Bệnh viện, Giám đốc đồng ý

2.     Các đơn vị chuyên môn đề xuất tổ chức hội thảo/ khóa tập huấn lập tờ trình đề nghị tổ chức hội thảo tập huấn chuyên ngành gửi về phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT và Nội dung tờ trình gồm: Tên hội thảo/ khóa tập huấn, chủ đề, địa điểm tổ chức, thời gian tổ chức, báo cáo viên, thành phần đại biểu dự kiến, đối tượng tham gia và số lượng,  chương trình cụ thể, đề nghị cấp chứng nhận hoặc chứng chỉ (nếu có)

3.     Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT soạn thảo bảng Phân công công tác và Dự trù kinh phí cụ thể để tổ chức hội thảo/ khóa tập huấn và trình Giám đốc phê duyệt.

4.     Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT phối hợp thực hiện cùng với Công ty/ Đơn vị tài trợ và đơn vị phụ trách chuyên môn

II. Trường hợp các đơn vị trực thuộc Bệnh viện trực tiếp tổ chức và đề xuất Bệnh viện hỗ trợ hoặc cấp chứng nhận

1.     Các đơn vị lập tờ trình kèm công văn (trường hợp buổi tập huấn/ hội thảo là do tổ chức ngoài Bệnh viện Trường đề xuất tổ chức) nội dung như ở mục 1.

2.     Sau khi được Giám đốc phê duyệt, Đơn vị tổ chức soạn thảo Phân công công tác và Dự trù kinh phí cụ thể để tổ chức hội thảo/ khóa tập huấn và gửi về phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT để trình duyệt Giám đốc, nội dung Phân công công tác và Dự trù kinh phí theo phụ lục đính kèm

3.     Các bài báo cáo phải được Ban chủ nhiêm đơn vị chuyên môn thẩm định và gửi phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT trình Giám đốc duyệt ít nhất 2 ngày trước ngày chính thức diễn ra chức hội thảo/ khóa tập huấn

Mẫu dự trù kinh phí

https://drive.google.com/open?id=1HWBlEhR-XCEYgxPOJTxz4MnFzs5OxGk-

Mẫu Phân công công tác

https://drive.google.com/open?id=1z3-G_gVLmsaCcwb5GpYVFwjQXSiUnJjc

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo , xin vui lòng liên hệ BV Trường ĐH Y-Dược Huế tại đây để có thêm thông tin.
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua Vật tư xét nghiệm Real-time PCR

22-04-2024
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua Đĩa Petri cấy NUNC 90mm

22-04-2024
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua Catheter chụp mạch não

22-04-2024