• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

Mẫu tờ trình mở lớp đào tạo ngắn hạn (MẪU MỚI)

30-11--0001 BV Trường ĐH Y-Dược Huế

Mẫu chương trình đào tạo

https://docs.google.com/document/d/1ieWEOcO6GhrPFLeAm-CCTr3HmK6rMrRY/edit?usp=sharing&ouid=105032320388733029109&rtpof=true&sd=true

Mẫu tờ trình mở lớp

https://docs.google.com/document/d/1R7yP0VtAqMxxYvfNYBgWgl444WRTGT2c/edit?usp=sharing&ouid=105032320388733029109&rtpof=true&sd=true

Giấy đề nghị ban soạn thảo/ ban thẩm định chương trình lớp đào tạo liên tục

https://docs.google.com/document/d/196x_TwIR9vxv9J_tSPVFkeTk3hMooIuq/edit?usp=sharing&ouid=105032320388733029109&rtpof=true&sd=true

Tờ trình thành lập Ban làm đề, Ban chấm thi, Ban coi thi lớp đào tạo ngắn hạn

https://docs.google.com/document/d/14zqZDsZ-XwUjhWGnKlzsSZjUE7sp3IX0/edit?usp=sharing&ouid=105032320388733029109&rtpof=true&sd=true

Đơn vị đào tạo đánh máy điền vào phần trống, đồng thời xóa bỏ phần ngoặc đơn hướng dẫn, trưởng đơn vị ký tên và chuyển về phòng NCKH-ĐN-ĐT.

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo , xin vui lòng liên hệ BV Trường ĐH Y-Dược Huế tại đây để có thêm thông tin.