• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

Mẫu thanh toán đề tài NCKH

30-11--0001 BV Trường ĐH Y-Dược Huế

Giấy biên nhận tiền:

https://drive.google.com/file/d/1FgCbx87HinF46wbqoBQXLpgfK0qnFUmZ/view?usp=sharing

Bảng đề nghị thanh toán:

https://drive.google.com/file/d/1nvL0VA0Io0ouK-ZSEz46ThsBXVwoDqkR/view?usp=sharing

Mẫu thanh toán đề tài: 

https://drive.google.com/file/d/1_ta2OLGC6Ly6DvEzfYxbxN11Ht2Q1GxW/view?usp=sharing

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo , xin vui lòng liên hệ BV Trường ĐH Y-Dược Huế tại đây để có thêm thông tin.
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua Vật tư xét nghiệm Real-time PCR

22-04-2024
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua Đĩa Petri cấy NUNC 90mm

22-04-2024
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua Catheter chụp mạch não

22-04-2024