• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

Bảng kế hoạch thực hiện và áp dụng các nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và kỹ thuật mới

30-11--0001 BV Trường ĐH Y-Dược Huế

BẢNG KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ ÁP DỤNG CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN VÀ KỸ THUẬT MỚI

https://bvydhue.vn/uploads/ck_upload/tintuc/NCKH/bang-mau-ke-hoach-nckh-m1.doc

BẢNG TỔNG HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, SÁNG KIẾN CẢI TIẾN VÀ KỸ THUẬT MỚI ĐÃ TRIỂN KHAI ÁP DỤNG TẠI ĐƠN VỊ

https://bvydhue.vn/uploads/ck_upload/tintuc/NCKH/bang-mau-tong-hop-ket-qua-nckh%2C-skct-m2.doc

BÁO CÁO VIỆC ÁP DỤNG CÁC SÁNG KIẾN CẢI TIẾN, KỸ THUẬT MỚI TẠI ĐƠN VỊ

https://bvydhue.vn/uploads/ck_upload/tintuc/NCKH/bang-mau-bao-cao-skct%2C-ktm-m3.doc

Nếu bạn có thắc mắc về thông báo , xin vui lòng liên hệ BV Trường ĐH Y-Dược Huế tại đây để có thêm thông tin.
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua Vật tư xét nghiệm Real-time PCR

22-04-2024
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua Đĩa Petri cấy NUNC 90mm

22-04-2024
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua Catheter chụp mạch não

22-04-2024