• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

ThS. Nguyễn Ninh Giang

  • Phòng Tổ chức - Hành chính - Phó Trưởng Phòng
  • Emailnngiang@bv.huemed-univ.edu.vn