• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919
Tổ Công tác xã hội

Quá trình xây dựng và phát triển

Tổ công tác xã hội được thành lập theo Quyết định 3536/QĐ-DHYD ngày 18/11/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Huế. 

Lãnh đạo đơn vị qua các thời kỳ

-Từ 2019- nay: ThS. Dương Thị Diệu Hương - Tổ trưởng

Sơ đồ tổ chức

Hiện nay Tổ công tác xã hội gồm 1 Tổ trưởng và 2 Chuyên viên:

1. ThS Dương Thị Diệu Hương - Tổ trưởng 

2. CN. Phan Thị Phương Trúc - Chuyên viên

3. CN. Trần Quốc Dũng - Chuyên viên

Đội ngũ nhân sự

Chức năng, nhiệm vụ

1. Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.

2. Làm đầu mối phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bệnh viện tổ chức các sự kiện, truyền thông, quảng bá hình ảnh và các hoạt động của Bệnh viện tới cộng đồng và xã hội, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực y tế.

3. Vận động tài trợ về kinh phí, vật chất để hỗ trợ người bệnh có hoàn cảnh khó khan và các hoạt động của Bệnh viện.

4. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn thực hành, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho học sinh, sinh viên, nhân viên y tế và người làm việc về công tác xã hội tại Bệnh viện.

5. Hỗ trợ nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

6. Tổ chức, quản lý mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác xã hội tại Bệnh viện.

7. Tham gia tổ chức các hoạt động công tác xã hội tại cộng đồng.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác dưới sự phân công của Ban Giám đốc Bệnh viện.

Hình ảnh hoạt động