• 41 & 51 Nguyễn Huệ, Phường Vĩnh Ninh, TP Huế
Cấp cứu 24/7
(0234)3837777
Đường dây nóng
0962871919

Các văn bản pháp quy về thanh toán BHYT của Bộ Y Tế

14-07-2020 BV Trường ĐH Y-Dược Huế

Thông tư 13/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp

https://drive.google.com/file/d/1GFTDYrAd8kPCvN5KK4mk6cTitx6KW9Y0/view?usp=sharing

 

Thông tư 14/2019/TT-BYT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

https://drive.google.com/file/d/1RA1yjQHcUd1eIz-sdOxlNMNuX3p-UKpP/view?usp=sharing

 

Quyết định 140/QĐ-BYT 2019  Ban hành Danh mục kỹ thuật tương đương thực hiện Thông tư 37/2018/TT-BYT và Phụ lục

https://drive.google.com/file/d/1gGl8njr7tq3JVBSykIU-T3FPdGNI6l2W/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Mjub1Od-nuYEWN3OIZHbTk02hWwHwx5t/view?usp=sharing

 

Quyết định 7603/QĐ-BYT 2018 Ban hành bộ mã Danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý KCB và thanh toán BHYT (Phiên bản số 6)

https://drive.google.com/file/d/1vmGOPXWPrlux0LNiOL0W6iLIZRxpKO8P/view?usp=sharing

 

Thông tư 39/2018/TT-BYTQuy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong một số trường hợp

https://drive.google.com/file/d/160Zec2KGrQzQtXdG5P4LoEME-S9GSPek/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1p1va8UYALXJyjcunqaQVV8NeRpwMZsil/view?usp=sharing

 

Thông tư 30/2018/TT-BYT Ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế

https://drive.google.com/file/d/1keYSGzmtEZgUQfTRw7jopYKX8JjqCL3z/view?usp=sharing

 

Thông tư 50/2014/TT-BYT Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu thuật, thủ thuật

https://drive.google.com/file/d/1cqPa8acM9lhW_y4-sySmfu6e4sP7CwFE/view?usp=sharing

 
Thông tư 43/2013/TT-BYT Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
 
Nếu bạn có thắc mắc về thông báo , xin vui lòng liên hệ BV Trường ĐH Y-Dược Huế tại đây để có thêm thông tin.
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua Vật tư xét nghiệm Real-time PCR

22-04-2024
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua Đĩa Petri cấy NUNC 90mm

22-04-2024
Phòng Vật tư - Trang thiết bị

Thông báo mời chào giá Mua Catheter chụp mạch não

22-04-2024