Quyết định số 3351/QĐ-BYT v/v Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus Corona mới (SARS-CoV-2)

Quyết định số 3351/QĐ-BYT v/v Ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng virus Corona mới (SARS-CoV-2)

https://drive.google.com/file/d/1h4Pt_yeLbpB127IpKpEN2cX3Ens5GlAu/view?usp=sharing