1 Xử trí dò đường tiêu hóa (nuôi dưỡng và hút liên tục đường dò) Gây mê hồi sức
2 Xử trí người bệnh không ăn Nhi Khoa
3 Xử trí tăng áp lực nội sọ Nhi Khoa
4 Xử trí tích cực giai đoạn 3 cuộc chuyển dạ đẻ XIII. Phụ sản
5 Xử trí và theo dõi loạn nhịp tim cấp cứu Nhi Khoa
6 Xử trí vết thương tầng sinh môn phức tạp Nhi Khoa 3,659,000