1 An thần phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp xe tụy Gây mê hồi sức
2 An thần phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp-xe gan Gây mê hồi sức
3 An thần phẫu thuật nội soi dẫn lưu đường mật qua da dưới siêu âm Gây mê hồi sức
4 An thần phẫu thuật nội soi dẫn lưu màng ngoài tim Gây mê hồi sức
5 An thần phẫu thuật nội soi dẫn lưu nang tụy Gây mê hồi sức
6 An thần phẫu thuật nội soi đặt điện cực tạo nhịp thượng tâm mạc Gây mê hồi sức
7 An thần phẫu thuật nội soi đặt lưới ngả tiền phúc mạc (TEP) Gây mê hồi sức
8 An thần phẫu thuật nội soi đặt lưới tiền phúc mạc qua ổ bụng (TAPP) Gây mê hồi sức
9 An thần phẫu thuật nội soi đặt lưới trong phúc mạc Gây mê hồi sức
10 An thần phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày Gây mê hồi sức
11 An thần phẫu thuật nội soi điều trị chảy máu đường mật, cắt gan Gây mê hồi sức
12 An thần phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp cổ chân Gây mê hồi sức
13 An thần phẫu thuật nội soi điều trị cứng khớp khủyu (Arthroscopic Management of Elbow Stiffness) Gây mê hồi sức
14 An thần phẫu thuật nội soi điều trị đám quánh quột thừa Gây mê hồi sức
15 An thần phẫu thuật nội soi điều trị gãy xương vùng khủyu Gây mê hồi sức
16 An thần phẫu thuật nội soi điều trị hoại tử chỏm xương đùi bằng ghép sụn xương Gây mê hồi sức
17 An thần phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng chèn ép trước cổ chân Gây mê hồi sức
18 An thần phẫu thuật nội soi điều trị mất vững bánh chè x Gây mê hồi sức
19 An thần phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai theo phương pháp Latarjet Gây mê hồi sức
20 An thần phẫu thuật nội soi điều trị mất vững khớp vai x Gây mê hồi sức