1 An thần phẫu thuật nội soi cắt u màng tim Gây mê hồi sức
2 An thần phẫu thuật nội soi cắt u nang màng ngoài tim Gây mê hồi sức
3 An thần phẫu thuật nội soi cắt u OMC Gây mê hồi sức
4 An thần phẫu thuật nội soi cắt u sau phúc mạc Gây mê hồi sức
5 An thần phẫu thuật nội soi cắt u thận ác tính Gây mê hồi sức
6 An thần phẫu thuật nội soi cắt u thận lành tính Gây mê hồi sức
7 An thần phẫu thuật nội soi cắt u thực quản Gây mê hồi sức
8 An thần phẫu thuật nội soi cắt u trung thất Gây mê hồi sức
9 An thần phẫu thuật nội soi cắt u tụy Gây mê hồi sức
10 An thần phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 1 bên Gây mê hồi sức
11 An thần phẫu thuật nội soi cắt u tuyến thượng thận 2 bên Gây mê hồi sức
12 An thần phẫu thuật nội soi cắt u tuyến ức Gây mê hồi sức
13 An thần phẫu thuật nội soi cắt u xơ vòm mũi Gây mê hồi sức
14 An thần phẫu thuật nội soi cắt xương sườn số 1 (điều trị hội chứng đường thóat lồng ngực) Gây mê hồi sức
15 An thần phẫu thuật nội soi chửa ngoài tử cung Gây mê hồi sức
16 An thần phẫu thuật nội soi chuyển vị trí tĩnh mạch để tạo dò động mạch-tĩnh mạch cho chạy thận nhân tạo Gây mê hồi sức
17 An thần phẫu thuật nội soi cố định dạ dày Gây mê hồi sức
18 An thần phẫu thuật nội soi cố định trực tràng Gây mê hồi sức
19 An thần phẫu thuật nội soi cố định trực tràng + cắt đoạn đại tràng Gây mê hồi sức
20 An thần phẫu thuật nội soi dẫn lưu áp xe tồn lưu Gây mê hồi sức