1 An thần phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt dính buồng tử cung Gây mê hồi sức
2 An thần phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt polype Gây mê hồi sức
3 An thần phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt u xơ Gây mê hồi sức
4 An thần phẫu thuật nội soi buồng tử cung cắt vách ngăn Gây mê hồi sức
5 An thần phẫu thuật nội soi cắm lại niệu quản Gây mê hồi sức
6 An thần phẫu thuật nội soi cắm lại niệu quản vào bàng quang Gây mê hồi sức
7 An thần phẫu thuật nội soi cầm máu sau phẫu thuật Gây mê hồi sức
8 An thần phẫu thuật nội soi căng da trán, căng da mặt, căng da cổ Gây mê hồi sức
9 An thần phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp Gây mê hồi sức
10 An thần phẫu thuật nội soi cắt 1 thùy tuyến giáp + eo giáp Gây mê hồi sức
11 An thần phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân Gây mê hồi sức
12 An thần phẫu thuật nội soi cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp nhân độc Gây mê hồi sức
13 An thần phẫu thuật nội soi cắt 2/3 dạ dày Gây mê hồi sức
14 An thần phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày Gây mê hồi sức
15 An thần phẫu thuật nội soi cắt bạch mạch thận Gây mê hồi sức
16 An thần phẫu thuật nội soi cắt bán phần 1 thùy tuyến giáp Gây mê hồi sức
17 An thần phẫu thuật nội soi cắt bán phần lách trong chấn thương Gây mê hồi sức
18 An thần phẫu thuật nội soi cắt u họat dịch cổ tay Gây mê hồi sức
19 An thần phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột + cắt đoạn ruột non Gây mê hồi sức
20 An thần phẫu thuật nội soi cắt u mạc treo ruột, không cắt ruột Gây mê hồi sức