1 An thần nội soi niệu quản ngược dòng bằng ống soi mềm tán sỏi thận bằng laser Gây mê hồi sức
2 An thần nội soi niệu quản tán sỏi bằng laser Gây mê hồi sức
3 An thần nội soi nong hẹp thực quản Gây mê hồi sức
4 An thần nội soi nong niệu quản hẹp Gây mê hồi sức
5 An thần nội soi ổ bụng chẩn đoán Gây mê hồi sức
6 An thần nội soi phế quản sinh thiết chẩn đoán Gây mê hồi sức
7 An thần nội soi tán sỏi niệu quản Gây mê hồi sức
8 An thần nội soi tán sỏi niệu quản ngược dòng Gây mê hồi sức
9 An thần nội soi thận ống mềm gắp sỏi thận Gây mê hồi sức
10 An thần nội soi thận ống mềm tán sỏi thận Gây mê hồi sức
11 An thần nội soi xẻ lỗ niệu quản lấy sỏi Gây mê hồi sức
12 An thần phẫu thuật đóng dò bàng quang - âm đạo Gây mê hồi sức
13 An thần phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân có bệnh về máu Gây mê hồi sức
14 An thần phẫu thuật lấy thai trên bệnh nhân HIV- AID Gây mê hồi sức
15 An thần phẫu thuật mắt ở trẻ em Gây mê hồi sức
16 An thần phẫu thuật nội soi bắc cầu nối động mạch chủ xuống-động mạch đùi Gây mê hồi sức
17 An thần phẫu thuật nội soi bịt lỗ dò dịch não tuỷ Gây mê hồi sức
18 An thần phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung Gây mê hồi sức
19 An thần phẫu thuật nội soi bóc vỏ màng phổi Gây mê hồi sức
20 An thần phẫu thuật nội soi buồng tử cung + mở thông 2 vòi tử cung Gây mê hồi sức