THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO VỀ GÂY TÊ VÙNG VÀ ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM

THÔNG BÁO KHÓA ĐÀO TẠO VỀ GÂY TÊ VÙNG VÀ ĐẶT CATHETER TĨNH MẠCH DƯỚI HƯỚNG DẪN SIÊU ÂM