Thông báo v/v Xét nghiệm RT-PCR sàng lọc Covid-19 đối với học viên các khóa đào tạo ngắn hạn và thực hành khám, chữa bệnh

Thông báo v/v Xét nghiệm RT-PCR sàng lọc Covid-19 đối với học viên các khóa đào tạo ngắn hạn và thực hành khám, chữa bệnh