Thông báo Ngưng khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên Đán

Thông báo Tam ngưng khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên Đán