Quý khách hàng có những thắc mắc về dịch vụ của bệnh viện chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết bằng cách gửi câu hỏi. Chúng tôi sẽ xem xét và trả lời đến quý khách.
Hỏi

em là sinh viên 1 trường đại học của đại học huế. trường em có đăng kí bảo hiểm tại Bệnh viên ĐH YD Huế. em nghe nói là nếu khám bảo hiểm là được miễn 100% chi phí khám. Nhưng tại sao khi em đi khám chữa bệnh thì chịu 20% tổng chi phí ạ, trong lý do thanh toán, có cả tiền thuốc, chi phí khám nữa ạ. Và những năm trước em đi khám thì thấy không tốn chi phí gì cả.

gửi ngày 24/11/2016 bởi Bùi Thị Thu Hiền (Email: hienbuibinhson@gmail.com)
Trả lời

Theo căn cứ tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 105/2014/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, các đối tượng được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

- Người có công với cách mạng, cựu chiến binh; trẻ em dưới 6 tuổi; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng; người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo; thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ.

- Người hoạt động cách mạng trước ngày 1/1/1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1/1/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B, bệnh binh khi điều trị vết thương, bệnh tật tái phát.

- Khi chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở.

- Khi chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục tính từ thời điểm người đó tham gia bảo hiểm y tế đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

Ngoài ra, tại Điểm c Khoản 3 Điều 22 Luat BHYT 2014 sua doi, bo sung, kể từ ngày 1/1/2016, người thuộc đối tượng được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến huyện vẫn được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh.

 

Theo đó, người tham gia bảo hiểm y tế khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế cùng với giấy tờ chứng minh về nhân thân của người đó; đối với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế.

 

Căn cứ các điều kiện trên, em có thể đối chiếu lại xem mình có nằm trong diện được BHYT chi trả 100% hay không?

Nếu không thì em thuộc diện cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh. 

 

Tại Nghị định số 47/2016 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang là 1.210.000 đồng/tháng, có hiệu lực thi hành từ kể từ ngày 15/7/2016, nhưng tính hưởng từ ngày 1/5/2016.

Do đó, để thống nhất thực hiện trong thanh toán chế độ khám chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam hướng dẫn cụ thể như sau:

- Người có thẻ BHYT đi KCB đúng quy định, có tổng chi phí một lần KCB thấp hơn 181.500 đồng tương đương 15% mức lương cơ sở không phải thực hiện cùng chi trả. ( Những năm trước đây em được thanh toán 100%, có thể là chi phí thấp hơn mức quy định này và tương ứng với mức lương tối thiểu tại thời điểm )

- Mức cùng chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của một số đối tượng theo quy định là 48.400.000 đồng, tương đương 40 tháng lương tối thiểu.

- Mức cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở là 7.260.000 đồng.

CN. Nguyễn Mậu Lợi - Trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Đại học Y DượcHuế

  Các câu hỏi khác
[ Trở lại ]   [ Các câu hỏi khác ]