Hội thảo “Cập nhật điều trị Hen và COPD”

Ngày 19/08 năm 2015, Phòng NCKH – ĐN – ĐT – CĐT Bệnh viện đã phối hợp với Bộ môn Nhi, Bộ môn Nội và Phòng Hành chính Quản trị Bệnh viện tổ chức hội thảo “Cập nhật điều trị Hen và COPD”. Tham dự Hội thảo gồm có đại diện Ban chủ nhiệm Bộ môn Nội, Bộ môn Nhi, Lãnh đạo Phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT, Phòng Hành chính - Quản trị Bệnh viện.

PGS.TS.Đặng Công Thuận –Trưởng phòng NCKH-ĐN-ĐT-CĐT phát biểu khai mạc hội nghị

PGS.TS.Bùi Bỉnh Bảo Sơn và PGS.TS.Lê Thị Tuyết Lan là 2 báo cáo viên tại hội thảo. Hội thảo đã cập nhật nhiều kiến thức mới về điều trị Hen và COPD, đồng thời nhấn mạnh giá trị của hô hấp ký trong việc chẩn đoán hai căn bệnh này.

Báo cáo viên và hội thảo viên chụp hình lưu niệm