BS.Đặng Thị Thu Hằng
BS.Huyền Tôn Nữ Hồng Hạnh
ThS.Hoàng Đình Anh Hào
ThS.BS.Đoàn thị Thiện Hảo
BS.Hà Thị Hiền
BS.Trần Doãn Hiếu
BS.Hoàng Trung Hiếu
TS.BS.Phù Thị Hoa
ThS.BSCKII.TRẦN THỊ NHƯ HOA
PGS.TS.BS.Nguyễn Thị Kim Hoa
ThS.Đinh Thị Phương Hoài
ThS.BS.Nguyễn Hoàng
ThS.BS.Lê Bá Hứa
BS.Trần Vũ Huấn
TS.BS.Nguyễn Trần Thúc Huân
PGS.TS.BS.Nguyễn Khoa Hùng
TS.BS.Lê Viết Nhật Hưng
ThS.Đoàn Khánh Hùng
ThS.BS.Trần Thị Sông Hương
BS.Hoàng Hữu