PNO - Trong lúc cắt cỏ mảnh vỡ của lưỡi dao chém vô tình bay ngay vào cổ chân trái anh Nguyễn Lương Tiến Đ. gây vết thương gần lìa cổ chân trái...
Nhóm tác giả: Th.s. Hoàng Minh Phương, T.S. Trần Tấn Tài, Th.s. Nguyễn Văn Minh, Th.s. Hoàng Anh Đào, TS. Đặng Minh Huy, BS. Hoàng Vũ Minh, BS. Võ Khắc Tráng, BS. Nguyễn Thanh Minh, ĐD. Lê Thị Diệu Hiền, ĐD. Nguyễn Thị Phượng, CN. Trần Thị Thanh Ngân  
Đinh Thị Phương Hoài, Nguyễn Thị Mỹ Dung, Ngô Thùy Trâm, Lê Nguyễn Hoàng Anh, Huỳnh Thị Kiều Oanh, Đặng Thế Khanh, Nguyễn Thị Thanh, Phạm Hoàng Trúc Quỳnh, Nguyễn Hữu Thành Đạt, Nguyễn Thanh Thiên, Lê Mai Tuyết Trinh, Lê Trọng Hiếu, Nguyễn Vĩnh Lạc, Nguyễn Thanh Minh