Giới thiệu Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
Giới thiệu Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
Đơn vị Ngoại Thần kinh tiếp tục phẫu thuật điều trị động kinh thành công
Phẫu thuật bóc u xơ tuyến tiền liệt qua bàng quang - PGS.TS.Lê Đình Khánh
Thắt tĩnh mạch thừng tinh nội soi Laparoscopic varicocelectomy - PGS.TS.Lê Đình Khánh