Từ ngày 22/4/2022 đến ngày 23/4/2022, hai phiên Đại hội Đại biểu Liên Chi đoàn Bệnh viện Trường Đại học Y – Dược Huế lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp.