Bộ Y tế thẩm định các danh mục kĩ thuật trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

Ngày 31/08/2015, đoàn thẩm định của Bộ Y tế do PGS.TS.Lương Ngọc Khuê làm trưởng đoàn đã tiến hành đánh giá, thẩm định các danh mục kĩ thuật trong khám chữa bệnh tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế.

Đoàn thẩm định đã nhận được sự đón tiếp trọng thể của đại diện các đơn vị trong bệnh viện. Tất cả các đơn vị đã phối hợp tốt với đoàn để công tác thẩm định diễn ra thuận lợi và nhanh chóng. Hầu hết các danh mục kĩ thuật tại bệnh viện đều được đoàn thẩm định đánh giá cao, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn để phục vụ bệnh nhân.

 

Đoàn thẩm định của Bộ Y tế làm việc với Ban giám đốc bệnh viện và lãnh đạo các đơn vị trong bệnh viện

 

Chiều cùng ngày, đoàn đã đến thẩm định hạng mục kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm của Bệnh viện Đại học Y Dược Huế. Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm đã được Bệnh viện Đại học Y Dược Huế chính thức đưa vào phục vụ bệnh nhân từ năm 2013 và bước đầu đã đạt được những thành công đáng ghi nhận. Đoàn thẩm định đánh giá cơ sở vật chất, máy móc thiết bị và đội ngũ chuyên gia ở Bệnh viện Đại học Y Dược Huế đủ tiêu chuẩn để triển khai thủ thuật này.

GS.TS Cao Ngọc Thành báo cáo với Đoàn thẩm định của Bộ Y tế về quá trình triển khai kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế

THTT

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế