Bệnh viện Trường Đại học Y - Dược Huế triển khai khám bệnh trực tuyến miễn phí

Bệnh viện Y - Dược Huế triển khai khám bệnh trực tuyến miễn phí