Hội nghị đào tạo nguồn nhân lực y tế khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2021

Ngày 27/4, Trường Đại học Y Dược Huế đã tổ chức hội nghị đào tạo nguồn nhân lực y tế khu vực miền Trung, Tây Nguyên năm 2021.

Với mục đích đánh giá nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực y tế, quảng bá các chương trình, hình thức đào tạo đến các cơ sở y tế tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, hội nghị diễn ra thu hút đông đảo sự tham gia của các Sở Y tế, Bệnh viện Trung Ương, Bệnh viện Tỉnh, Bệnh viện Đa khoa khu vực, Trung tâm CDC, các đơn vị y tế tư nhân, Trường Cao đẳng Y tế tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên.

Qua buổi hội nghị, các bên đã cùng làm rõ thực trạng nguồn nhân lực y tế, những khó khăn, thách thức, nhu cầu và giải pháp đào tạo. Từ đó các đơn vị xem xét, đưa ra những đề xuất đối với Nhà Trường, Bệnh viện Trường trong hợp tác hỗ trợ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật. Các đơn vị đại biểu tham dự có nhu cầu đào tạo sẽ được tư vấn, cung cấp thông tin trực tiếp, cụ thể tại các bàn tư vấn. Kết thúc chương trình hội nghị là buổi ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế với các đối tác.