Thông báo v/v sử dụng phần mềm Hue-s đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế qua công văn số 840/UBND-CN ngày 27/01/2021 về việc quản lý dịch bằng mã QR, nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID 19 và đảm bảo công tác truy vết nhanh chóng, chính xác và kịp thời khi có dịch.

Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế thông báo đến bệnh nhân, người nhà bệnh nhân khi đến khám bệnh tại Bệnh viện Trường yêu cầu các bệnh nhân có sử dụng máy điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng HUE-S (được hướng dẫn cài đặt chi tiết ở website: https://huecity.vn/)

Khi đến khám bệnh và điều trị tại bệnh viện, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân sử dụng phần mềm Hue-s để quét mã QR được dán ở các cổng ra vào, các hành lang, tòa nhà… để cập nhật địa điểm đến của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân vào hệ thống HUE-S.

Bệnh viện xin trân trọng thông báo cho Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tại bệnh viện được biết để thực hiện.