Giới thiệu đơn vị DSA

         I.   NHÂN SỰ

·     1 Giáo sư

·     1 Phó giáo sư Tiến sỹ

·     1 Tiến sỹ

·     2 Thạc sỹ

·     3 Bác sỹ

·     3 Điều dưỡng

·     2 Hộ lý

II.   CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT

·     Ngày thành lập: 15 tháng 6 năm 2009 dưới sự hỗ trợ của ADS Luxembourg

·     Liên kết hợp tác với Đại học Munich, bệnh viện Wolfbourg, Hemstedt (Đức)

·     Chụp và can thiệp mạch vành ca thứ 100 1/5/2010

·     Tự đặt CRT ca đầu tiên 2/1/2011

·     Can thiệp tim bẩm sinh 2013

                     III. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

                -         Dùng phiên tiện kỹ thuật cao DSA chẩn đoán và điều trị các bệnh lý động mạch vành, bệnh lý động mạch não, bệnh lý động mạch ngoại biên.

                -         Phương tiện để tiến hành kỹ thuật như đặt máy tạo nhịp, máy khử rung cấy vào cơ thể (ICD), máy tái đồng bộ tim (CRT)…

                -         Nền tảng để phát triển các kỹ thuật cao khác trong tương lai

                    IV.I.    CÁC KỸ THUẬT ĐÃ TRIỂN KHAI

                        1.  Chụp và can thiệp động mạch vành

                        2.  Chụp và can thiệp mạch não

                        3.  Đặt máy tạo nhịp tạm thời, vĩnh viễn, máy khử rung (ICD), tái đồng bộ tim (CRT)

                        4. Can thiệp tim bẩm sinh 

                        5. Nong van động mạch phổi qua da

                        6.  Can thiệp hẹp động mạch cảnh. ngoại biên