Giới thiệu Khoa Ngoại Tiêu hóa

 

KHOA NGOẠI TIÊU HÓA

Điện thoại 054.6269191

Cơ cấu tổ chức

Tổng số cán bộ công chức gồm:

- Bác sĩ: 12

- Điều dưỡng: 17

- Hộ lý: 6

- Cơ sở vật chất: gồm 22 phòng bệnh và 91 giường bệnh.

Ban lãnh đạo  hiện tại

•PGS.TS. PHẠM ANH VŨ - Trưởng khoa

•ThS. NGUYỄN HỮU TRÍ - Phó khoa

•ĐD Đào Thị Minh Hà - Điều dưỡng trưởng

Ban chủ nhiệm qua các thời kỳ:

- Giai đoạn Trung tâm nghiên cứu Y học lâm sàng (1998-2002): khoa Ngoại tổng hợp bao gồm các chuyên khoa Ngoại và chuyên khoa hệ Ngoại

- Từ 2001- 2004

            Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Liễu

            Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Hồng Trung

            Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Đăng Đội

            Phó trưởng khoa: ThS. Lê Nghi Thành Nhân

- Từ 2004-2008

            Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Liễu

            Phó trưởng khoa: ThS. Nguyễn Hồng Trung

            Phó trưởng khoa: ThS. Lê Nghi Thành Nhân

- Từ 2008- 2009

            Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Liễu

            Phó khoa: ThS. Lê Nghi Thành Nhân

- Từ 2009 khoa Ngoại tách ra thành Ngoại tổng hợp và Ngoại chấn thương và Lồng ngực. Khoa Ngoại tổng hợp

            Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Liễu

            Phó khoa: PGS.TS. Lê Đình Khánh

- Từ 2015 đến nay

            Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Văn Liễu

            Phó khoa: ThS. Nguyễn Hữu Trí

 

 

 

Quá trình phát triển:

Trường Đại học Y Dược Huế trước đây là khoa Y Viện Đại học Huế được thành lập năm 1957. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, được tách ra thành Trường Đại học Y Huế theo quyết định số 265/QĐ/CT ngày 01 tháng 04 năm 1976 của Thủ tướng chính phủ

Năm 1996, Trường được Bộ Y tế quyết định cho thành lập phòng khám Đa khoa. Năm 1998, Trường được Bộ Giáo dục & Đào tạo quyết định cho thành lập Trung tâm nghiên cứu Y học lâm sàng, năm 1999 Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế đã thẩm định và cho phép phòng khám Đa khoa và Trung tâm Nghiên cứu Y học lâm sàng đi vào hoạt động.

Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi cấp bách của công tác đào tạo Đại học, Sau đại học và nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị, tập trung trí tuệ của các nhà khoa học, nghiên cứu và tiếp cập các phương tiện kỹ thuật tiên tiến trên Thế giới, đi sâu vào nghiên cứu các lĩnh vực Y học mà ngành Y tế đang quan tâm. Trường đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo ra quyết định số 4518/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 04/10/2002 cho phép Trường thành lập Bệnh viện Trường Đại học Y khoa Huế nâng cấp từ Trung tâm nghiên cứu Y học lâm sàng.

Các lĩnh vực hoạt động chuyên môn

Khoa Ngoại tổng hợp hiện gồm 3 chuyên khoa: Ngoại Tiêu hóa, Ngoại Tiết niệu và Ngoại Thần kinh