Thông báo mời chào giá

Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược Huế đang có kế hoạch mua sắm máy tán sỏi Laser phục vụ công tác khám, chữa bệnh tại Bệnh viện.

Bệnh viện thông báo đến Quý Công ty tham gia báo giá với đầy đủ thông tin như sau.

Bản báo giá scan xin gửi tại đây