Chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho viên chức, người lao động Đại học Huế

Chương trình tư vấn, chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho viên chức, người lao động Đại học Huế

Thời gian: 14h00 đến 16h30, thứ 6 ngày 27/05/2022