Thông báo Khóa đào tạo y khoa liên tục trực tuyến chuyên ngành Tiết Niệu

Lớp đào tạo y khoa liên tục (CME) trực tuyến có phiên dịch về chủ đề “Ung thư bàng quang và Tiểu không tự chủ

Link đăng ký bài giảng:

1. Bài giảng 1 - GS. Susan Kalota:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYrcOmhqzkqGtRKJepMQxMkJ1YxohpPIeVl

Mật khẩu (pass): IVU

2. Bài giảng 2 – GS. Joe Sterbis:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIqdOyhqTkoH9GDy1t2BEGpcfB4IvnRnPUP

Mật khẩu (pass): IVU