Mẫu đơn xin thực hành khám bệnh - chữa bệnh

Mẫu đơn xin thực hành khám bệnh - chữa bệnh cho đối tượng muốn được cấp chứng chỉ hành nghề Đa khoa/ Nội/ Ngoại

https://drive.google.com/file/d/1-nqbNAUYSySscz3bqXX-oaxJHiAhyufY/view?usp=sharing

Mẫu đơn xin thực hành khám bệnh - chữa bệnh cho các đối tượng còn lại

https://drive.google.com/file/d/1h3Gkqn6P0B20kE6Pmes6kfX9r2sJpPVc/view?usp=sharing